Equalizer solcellestrøm | EVDK

Solceller og elbil - Udnyt den strøm du selv producerer

Udnyt den strøm du selv producerer til elbilen

 

Nedenfor kan du se hvilke forhold, der skal være opfyldt, hvis du ønsker udelukkende at lade din bil på den strøm, du selv producerer fra f.eks. solcelleanlæg eller vindmølle

  • Equalizeren skal have firmware version 119. Der kan gå op til 24 timer, før Equalizeren har opdateret til denne version
  • Dit WiFi skal kunne udsende med 2.4Ghz frekvens.
  • Easee skal være sat som operatør i laderen
  • Når Equalizeren er installeret, og elmåleren er låst op, skal Equalizeren have målt eksport på din elmåler, før den kan begynde at virke. Når du har eksporteret mere end 25 kWh til elnettet, åbner funktionen automatisk
  • Equalizeren skal være stillet på port: P1/HAN eller AMP, alt afhængigt af, om du har en Equalizer direkte i elmåleren (P1/HAN), eller du bruger en Equalizer med AMP modul  
  • Solcellefunktionen er en Beta version, da Easee stadig arbejder på at forbedre funktionen

solcelle funktionen

 

Hvis laderen er stillet til autofasetilstand, skal der have været stabil produktion med minimum 6A (1400W) på en af faserne i omkring 10 minutter, før opladning aktiveres.

Hvis opladeren er i autofasetilstand, vil den om nødvendigt gå fra enkeltfaset til trefaset. Du skal derfor have minimum 6A x 6A x 6A til rådighed, for at opladningen kan starte på tre faser.

Det vil sige, at den stopper opladningen på trefaset, hvis produktionen ikke er høj nok, og herefter oplader den på en fase, hvis produktionen er over 6A (1400W).

Ved en produktion på eksempelvis 6A x 6A x 8A = 4600W, vil laderen lade med 3 x 6A = 4200 W og de overskyende 400W vil blive eksporteret.

I samarbejde med Easee arbejder vi på at forbedre denne funktion, da der i Danmark afregnes med summationsmåler, og det er derfor den samlede eksport, som er interessant, ikke forbruget på den enkelte fase.

For at beskytte relæerne i opladeren vil opladningssessionen afsluttes på enkeltfase og ikke vende tilbage til trefaset. Opladningssessionen gennemføres på enkeltfase, uanset om der under opladningssessionen er tilstrækkelig produktion til at oplade på trefaset.

Hvis produktionen igen er øget tilstrækkeligt i systemet, og du ønsker at skifte fra enfaset til trefaset, skal du manuelt trykke på  pause, og starte opladningen igen i appen.

Hvis opladeren er låst til tre faser, skal der være stabil produktion i omkring 10-15 minutter med minimum 3 x 6A (4200W) til rådighed, før opladningen  starter.

Der er to solcelle funktioner som kan stilles i Equalizeren:

  1. Kun overskud
  2. Begrænset netforbrug

Når man bruger “kun overskud”, vil laden stoppe så snart der ikke er over 6A strøm til rådighed på minimum en fase.

Når man bruger “Begrænset netforbrug”, vil Equalizeren sørge for at laderen fortsætter med at lade, selvom man i 10-15 minutter ikke har produktion nok. Dette er den funktion, som fungere bedst, da det i det lange løb vil holde opladningen i gang uden 10-15 minutters forsinkelser.

Anmod om at blive ehvervskunde

Er du interesseret i at blive erhvervskunde? Udfyld formularen, og lad os hjælpe dig videre.